50eae1fd-7aa8-42de-b73e-949d99d3b06ajpg

PREHĽAD MATERIÁLOV PODĽA ZLOŽENIA A VLASTNOSTÍ

 • Polyamid (PA, MAPA, HAPA)
- vysoká medza pevnosti: 70 - 110 MPa
- ľahko obrábateľný
- dobré trecie vlastnosti: μ = 0,15 – 0,5
- široký rozsah pracovných teplôt: od -40 do +140 °C
- vysoká tvrdosť: M 85 - M 98
- hustota: 1,15 - 1,16 kg/dm3
- dobré únavové a tlmiace vlastnosti
- dobrá odolnosť voči opotrebeniu
 • Polyethylen (PE, HMW-PE, UHMW-PE)
- pevnosť: 20 - 24 MPa
- vysoká húževnatosť
- ľahko obrábateľný
- odolný voči poveternostným vplyvom
- dobré trecie vlastnosti: μ = 0,2 - 0,3
- široký rozsah pracovných teplôt: od -80 do +110 °C
- tvrdosť: D 60 - D 65
- hustota: 0,96 kg/dm3
- dobré tlmiace vlastnosti
- rozmerovo stály aj vo vlhkom prostredí
- dobrá odolnosť voči chemikáliám
- fyziologicky neutrálny (vhodný pre styk s potravinami a farmaceutikami)
 • Polycarbonat (PC)
 • Polyoxymethylen (POM-C, POM-H)
- vysoká medza pevnosti: 70 - 80 MPa
- ľahko obrábateľný
- dobré trecie vlastnosti: μ = 0,25 - 0,45
- široký rozsah pracovných teplôt: od -50 do +120 °C
- vysoká tvrdosť: M 86 - M 90
- hustota: 1,4 kg/dm3
- dobré únavové a tlmiace vlastnosti
- rozmerovo stály aj vo vlhkom prostredí
 • Polyethylenterephtalat (PET, PETP)
 • Polyvinylchlorid (PVC)
- pevnosť v ťahu: min. 45 - 70 MPa
- ľahko obrábateľný
- chemicky odolný
- vode-odolný
- rozsah pracovných teplôt: od -20 do +60 (90) °C
- tvrdosť: 95 - 130 MPa
- hustota: 1,35 - 1,6 kg/dm3
- k dispozícii sú aj fyziologicky neutrálne verzie (kontakt s potravinami)
- dobré elektroizolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí
 • Polypropylen (PP)
- pevnosť v ťahu: min. 30 MPa
- modul pružnosti: min. 1300 MPa
- ľahko obrábateľný
- dobre zvárateľný
- chemicky odolný
- vode-odolný
- rozsah pracovných teplôt: od -20 do +90 °C
- tvrdosť: 70 MPa
- hustota: 0,91 kg/dm3
- dobré elektroizolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí
- nižšia obstarávacia cena v porovnaní s ostatnými technickými plastmi
 • Textit
 • Polymethylmetacrylat (PMMA) - "plexisklo"
- pevnosť v ťahu: min. 45 MPa
- modul pružnosti: min. 1380 MPa
- ľahko obrábateľný
- chemicky odolný
- vode-odolný
- rozsah pracovných teplôt: od -20 do +90 °C
- tvrdosť: 100 - 170 MPa
- hustota: 1,19 kg/dm3
- dobré elektroizolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí
- nízka nasiakavosť
- vynikajúce optické vlastnosti
- nižšia obstarávacia cena v porovnaní s polykarbonátmi (PC)
 • Polytetrafluorethylen (PTFE) - "teflon"
- pevnosť v ťahu: 16 - 25 MPa
- vysoká chemická stabilita
- ľahko obrábateľný
- najnižší koeficient trenia
- široký rozsah pracovných teplôt: od -200 do +260-300 °C
- tvrdosť: D 50 - D 75
- hustota: 2,2 - 2,4 kg/dm3
- dobré tlmiace vlastnosti
- dobré elektroizolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí
- fyziologicky neutrálny (vhodný pre styk s potravinami a farmaceutikami)


Špeciálne plasty:

 • Polyetheretherketon (PEEK)
 • Polyphenylensulfid (PPS)
 • Polyphenylensolfon (PPSU)
 • Polyuretan (PUR)
 • Polyamidimit (PAI)


Z každého uvedeného materiálu sú v ponuke tyče, dosky, trubky.


Vlastnosti materiálov/Material properties
2902008c-9860-4e46-901f-68b28d281d2cjpg