Covers and lids


 • Plastový poklop na šachtu P600B bez odvetrania, logo ŘSD, zámok typ ZHP + plastový rám

Plastový poklop na šachtu P600B ROVASCO s logom ŘSD ČR a zámkom typ ZHP je určený pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených najmä v stredovom deliacom páse diaľnic a rýchlostných komunikácií.

Plastový rám má dve vybrania pre ľahké vyberanie poklopu a 6 otvorov pre prípadné kotvenie. Kľúč k zámku je dodávaný samostatne. Kľúč pre zámok ZZP a ZHP je zhodný.

P600Bjpg

Výhody poklopu P600B:

 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti veka P600B:
 • Rozmery:       priemer 755/635 mm, výška vr. rámu 58 mm
 • Hmotnosť:       16 kg (vrátane plastového rámu)
 • Trieda zaťaženia:     B125 minimálna nosnosť 12,5 t
 • Katalógový kód:      VV09364 (vrátane plastového rámu)

 • Plastový poklop na šachtu PO600D s odvetraním, zámok typ ZH + BEGU rám
Odvetraný plastový poklop na šachtu PO600D ROVASCO so zámkom typu ZH je určený pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.

PO600D_3jpg

Výhody poklopu PO600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti veka PO600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:    D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV08662 (vrátane BEGU rámu)

 • Plastový poklop PO600D (s odvetraním) + BEGU rám
Odvetrané plastové veka šachtového poklopu PO600D ROVASCO sú určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.
Ak sa poklop osadzuje do jazdných pruhov komunikácie  je potrebné použiť poklop so zámkom (zaistením proti vyskočeniu).

PO600D_2jpg
Výhody poklopu PO600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez poklop
Vlastnosti veka PO600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV08660 (vrátane BEGU rámu)

 • Plastový poklop P600D (bez odvetrávania) + BEGU rám

Plastová veka šachtového poklopu P600D ROVASCO sú určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.

Ak sa poklop osadzuje do jazdných pruhov komunikácie je potrebné použiť poklop so zámkom (zaistením proti vyskočenie).

P600D_2jpg

Výhody poklopu P600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez poklop
Vlastnosti veka P600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV08657 (vrátane BEGU rámu)

 • Plastový poklop P600D (bez odvetrávania), logo ŘSD, zámok typ ZZP + BEGU rám
Plastový poklop na šachtu P600D ROVASCO s logom ŘSD ČR a zámkom typ ZZP je určený pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.

P600D_3jpg

Výhody poklopu P600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti veka P600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV09006 (vrátane BEGU rámu)

Separate covers


 • PO600D Plastic manhole cover with ventilation, dampening pad, T lock

PO600D Rovasco ventilated plastic manhole covers with dampening pad and ZH lock cover sewer manholes in roadways and parking areas accessible to all types of road vehicles.


PO600D_3jpg

P0600D Plastic manhole cover advantages:
 • easy installation into standard cast iron or Be-Gu frames
 • easy to handle because of its low weight
 • Rovasco material cannot be sold at a secondary raw materials collection yard
 • low noise level when a vehicle passes over the grid

P0600D plastic cover properties:

 • Cover dimensions:  diameter 680 mm, embedding 50 mm
 • Weight:         25 kg
 • Load class:      D400 maximum load 40 t
 • Product code:      VV08583

 • Plastový poklop PO600D (s odvetraním)
Odvetrané plastové veká šachtového poklopu PO600D ROVASCO sú určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.
Ak sa poklop osadzuje do jazdných pruhov komunikácie  je potrebné použiť poklop so zámkom (zaistením proti vyskočeniu).

PO600D_3jpg
Výhody plastového poklopu PO600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez poklop
Vlastnosti plastového veka PO600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV07983


 • Plastový poklop na šachtu P600D (bez odvetrávania), tlmiaca vložka, zámok typ T

Plastové veká na šachtu P600D ROVASCO s tlmiacou vložkou a zámkom typu T sú určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.


P600D_2jpg

Výhody plastového poklopu P600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti veka P600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV08582


 • Plastový poklop P600D (bez odvetrávania), logo ŘSD, zámok ZZP

Plastové veká šachtového poklopu P600D ROVASCO s logom ŘSD ČR a zámkom typu ZZP vložkou a zámkom typu T sú určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.


P600Bjpg

Výhody plastového poklopu na šachtu P600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti plastového veka P600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV09009


 • Plastový poklop P600D (bez odvetrávania), logo ŘSD

Plastové veká šachtového poklopu P600D ROVASCO s logom ŘSD SR a zámkom typu ZZP vložkou a zámkom typu T sú určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.

Ak sa poklop osadzuje do jazdných pruhov komunikácie je potrebné použiť poklop so zámkom (zaistením proti vyskočeniu).


P600Bjpg

Výhody plastového poklopu na šachtu P600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti plastového veka P600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV09007


 • Plastový poklop P600D (bez odvetrávania)

Plastové veká šachtového poklopu P600D ROVASCO sú určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.

Ak sa poklop osadzuje do jazdných pruhov komunikácie je potrebné použiť poklop so zámkom (zaistením proti vyskočeniu).


PO600D_22jpg

Výhody plastového poklopu na šachtu P600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti plastového veka P600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV07982


 • Plastový poklop na šachtu PO600D (s odvetrávaním), zámok typ ZH

Odvetrané plastové veko šachtového poklopu PO600D ROVASCO so zámkom typ ZH je určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.


PO600D_22jpg

Výhody poklopu na šachtu PO600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti plastového veka PO600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV08082


 • Plastový poklop P600D (s odvetrávaním), zámok typ ZH

Plastové veko šachtového poklopu P600D ROVASCO so zámkom typ ZH je určené pre zakrytie kanalizačných šácht umiestnených v pozemných komunikáciách a parkovacích plochách, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel.


PO600D_22jpg

Výhody plastového poklopu na šachtu P600D:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mreže
Vlastnosti plastového veka P600D:
 • Rozmery:      priemer 680 mm, výška zapustenia 50 mm
 • Hmotnosť:      25 kg
 • Trieda zaťaženia:   D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:     VV08583


Covers - accessories


Plastic sewer manhole cover keys

 • T key

kluc Tjpg

used for the T lock

 • ZZP and ZHP lock

kluc ZZP ZHPjpg

used for ZZP and ZHP locks

 • ZH key

kluc ZHjpg

used for the ZH lock