Plastic grilles


 • M600C – Type A Plastic street gully sewer grid + cast iron frame
M600C – Type A Rovasco plastic sewer grid for a street gully is used for roadways and parking areas drainage.

M600Cjpg

Advantages of a sewer grid for a street gully:
 • easy installation into standard cast iron or Be-Gu frames
 • easy to handle because of its low weight
 • Rovasco material cannot be sold at a secondary raw materials collection yard
 • low noise level when a vehicle passes over the grid

M600C plastic sewer grid properties:

 • Grid dimensions:   608 x 608 mm
 • Embedding:     47 mm
 • Weight:         18,5 kg
 • Load class:       C250 minimum load 25 t
 • Product code:       VV08080

 • M600C – Type B Plastic mountain gully sewer grid + cast iron frame
M600C – Type B Rovasco plastic mountain gully sewer grid is used for the drainage of roadways and parking areas.

M600C typBjpg

Advantages of mountain gully sewer grids:
 • easy installation into standard cast iron or Be-Gu frames
 • easy to handle because of its low weight
 • Rovasco material cannot be sold at a secondary raw materials collection yard
 • low noise level when a vehicle passes over the grid

Properties of M600C – Type B plastic sewer grid:

 • Grid dimensions:    619 x 619 x 47 / 1320 x 780 x 133 mm
 • Weight:        133 kg (95 + 2 x 19)
 • Load class:        C250 minimum load 25 t
 • Product code:     VV08655 (double frame + 2 grids)

 • M508D Plastic street gully sewer grid + BEGU frame

M508D Rovasco plastic street gully sewer grids are used for roadways and parking areas drainage . M508D is an updated version of the M500D grid which is no longer manufactured. M508D has a better flow capacity at the edges of gratings and therefore a higher utility value.


M508Djpg

Street gully plastic sewer grid advantages:

 • easy installation into standard cast iron or Be-Gu frames
 • easy to handle because of its low weight
 • Rovasco material cannot be sold at a secondary raw materials collection yard
 • low noise level when a vehicle passes over the grid

M508D plastic sewer grid properties:

 • Grid dimensions:    470 x 500 x 59 mm
 • Construction height:   160 mm
 • Weight:        50 kg
 • Load class:        D400 minimum load 40 t
 • Product code:     VV03369 (incl. BEGU frame)

Plastic grilles - separate


 • Plastová mreža pre odvodnenie mostov M43D Labe

Plastová mreža pre mostné odvodňovanie M43D slúži pre odvodnenie mostov.

Výhody mreže pre mostné odvodňovanie:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M43D Labe:
 • Rozmery mreže:   496 x 296 mm
 • Trieda zaťaženia:     D400 minimálna nosnosť 40 t


 • Plastová mreža pre uličné vpusty M50C

Plastová vtoková mreža uličnej vpuste M50C ROVASCO slúži pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch.

M50Cjpg

Výhody plastovej mreže pre uličné vpusty:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M50C:
 • Rozmery mreže:   496 x 280 mm
 • Výška zapustenia:   60 mm
 • Hmotnosť:       8,5 kg
 • Trieda zaťaženia:    C250 minimálna nosnosť 25 t
 • Katalógový kód:  VV08320

 • Plastové mreže pre horskú vpusť M600C - typ B

Plastové vtokové mreže pre horskú vpusť M600C - typ B ROVASCO slúžia pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch.

M600C typB 2jpg

Výhody plastovej mreže pre horskú vpusť:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M600C - typ B:
 • Rozmery mreže:   619 x 619 mm
 • Výška zapustenia:   47 mm
 • Hmotnosť:      19 kg
 • Trieda zaťaženia:    C250 minimálna nosnosť 25 t
 • Katalógový kód:  VV08097


 • Plastové mreže pre uličné vpuste M508D

Plastová kanalizačná mreža uličnej vpuste M508D ROVASCO slúži pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch. Mreža M508D je inovovanou verziou plastovej mreže M508D, ktorej výroba bola ukončená. Mreža M508D má lepšiu prietočnosť v oblasti krajových rebier a tým vyššiu úžitkovú hodnotu.


M508D 2jpg

Výhody plastovej mreže uličnej vpuste:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M508D:
 • Rozmery mreže:   470 x 500 x 59 mm
 • Výška zapustenia:   59 mm
 • Hmotnosť:      12 kg
 • Trieda zaťaženia:    D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:  VV00508


 • Plastové mreže pre uličné vpuste M700D

Plastová vtoková mreža pre uličné vpusty M700D ROVASCO slúži pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch.

M700Djpg

Výhody plastovej mreže uličnej vpuste:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M700D:
 • Rozmery mreže:   530 x 410 mm
 • Výška zapustenia:   50 mm
 • Hmotnosť:      14,5 kg
 • Trieda zaťaženia:    D400 minimálna nosnosť 40 t
 • Katalógový kód:  VV08335


 • Plastové mreže pre uličné vpuste M800D

Plastová kanalizačná mreža pre uličné vpusty M800D ROVASCO slúži pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch.

M800Djpg

Výhody plastovej mreže uličnej vpuste:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M800D:
 • Rozmery mreže:   392 x 592 mm
 • Výška zapustenia:   50 mm
 • Hmotnosť:      18,5 kg
 • Trieda zaťaženia:    C250 minimálna nosnosť 25 t
 • Katalógový kód:  VV08334


 • Plastové mreže pre uličné vpuste M650C

Plastová kanalizačná mreža pre uličné vpusty M650C ROVASCO slúži pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch.

Výhody plastovej mreže uličnej vpuste:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M650C:
 • Rozmery mreže:   600 x 500 mm
 • Výška zapustenia:   35 mm
 • Hmotnosť:      16,5 kg
 • Trieda zaťaženia:    C250 minimálna nosnosť 25 t
 • Katalógový kód:  VV08420


 • Plastová mreža pre uličné vpuste M655C

Plastová mreža pre uličné vpusty M655C ROVASCO slúži pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch.

M655Cjpg


Výhody plastovej mreže uličnej vpuste:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej mreže M655C:
 • Rozmery mreže:   500 x 500 mm
 • Výška zapustenia:   35 mm
 • Hmotnosť:      13,5 kg
 • Trieda zaťaženia:    C250 minimálna nosnosť 25 t
 • Katalógový kód:  VV08422

 • Plastová mreža M550D pre odvodňovacie žľaby
Plastová kanalizačná mreža M550D je určená pre zabudovanie do vozoviek pozemných komunikácií, ktoré sú prístupné pre všetky druhy cestných vozidiel. Mreže M550D sú určené do odvodňovacích žľabov vedúcich naprieč komunikácií.

Jednotlivé mreže sa vzájomne prepojujú kovovými čapmi, ktoré sú istené pružinovou aretáciou štandardne dodávané ku každej mreži. Mreže M550D možno usadiť do prefabrikovaných žľabov sa skladobnej dĺžkou 1,5 m, alebo do "L" profilov (žľab sa vybetónuje na mieste).
M550Djpg
Výhody plastových mreží do odvodňovacích zľabov:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej kanalizačnej mreže M550D:
 • Typové označenie:    M550D
 • Rozmery mreže:    499 x 497 x 75 mm
 • Teplotná odolnosť:     -30°C do 100°C stabilne, 120°C krátkodobo
 • Hmotnosť:       17 kg
 • Trieda zaťaženia:     D400 podľa ČSN EN 124
 • Balenie:        12 ks / paleta
 • Katalógový kód:      VV08367

 • Plastová mreža pre uličné vpuste M600C - typ A
Plastová kanalizačná mreža pre uličné vpuste M600C - typ A ROVASCO slúži pre odvodnenie pozemných komunikácií a parkovacích plôch.
M600C typB 2jpg
Výhody kanalizačnej mreže M600C:
 • ľahké osadenie do štandardného liatinového či Be-Gu rámu
 • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • materiál Rovasco sa nevykupuje v zberniach druhotných surovín
 • nízka hlučnosť pri prejazde vozidla cez mrežu
Vlastnosti plastovej kanalizačnej mreže M600C - typ A:
 • Rozmery mreže:    608 x 608 mm
 • Výška zapustenia:       47 mm
 • Hmotnosť:       18,5 kg
 • Trieda zaťaženia:    C250 minimálna nosnosť 25 t
 • Katalógový kód:      VV08080